Checklist samenlevingscontract

De notaris is natuurlijk de deskundige om jullie te helpen bij het opstellen van een  samenlevingscontract, maar het kan nooit kwaad om goed voorbereid voor de dag te komen. Hieronder vind je een checklist voor het opstellen van je samenlevingscontract.

Onderstaande vragen kunnen jullie op weg helpen bij het opstellen van jullie samenlevingscontract:

Inkomsten, uitgaven en eigendom

 • Hoe verdelen jullie de kosten van de huishouding?
 • Welke kosten behoren volgens jullie tot de kosten van de huishouding?
 • Willen jullie je inkomsten delen en zo ja, voor welk deel?
 • Als een van jullie twee meer bijdraagt aan de financiering van het huis, wat betekent dat dan?
 • Moet het huis dat jullie gaan kopen van jullie allebei zijn?
 • Hoe zorg je ervoor dat de positie van degene die geen eigenaar is van de woning toch wordt versterkt?
 • Moeten spullen van de inrichting (inboedelgoederen) die jullie samen hebben gekocht gemeenschappelijk eigendom te zijn?
 • Hoe gaan jullie aantonen dat bepaalde zaken niet gemeenschappelijk zijn?

Checklist samenlevingscontract – Partnerpensioen, Overlijdensrisicodekking, Onenigheid, Uit elkaar gaan of Overlijden

 • Hoe hebben jullie de overlijdensrisicoverzekeringen formeel geregeld? Is bij de zogenaamde een splitsing aangebracht tussen de spaarpremie en de risicopremie?
 • Melden jullie elkaar – als dat mogelijk is – aan als begunstigde voor het partnerpensioen?
 • Wat moet er gebeuren in geval van overlijden? Vinden jullie een testament nodig ten gunste van de langstlevende partner? Maken jullie onderscheid tussen de situatie waarin er kinderen zijn en de situatie als die er nog niet zijn?
 • Als een van jullie twee overlijdt moeten bepaalde goederen dan naar de familie van de overledene gaan i.p.v. naar de partner?
 • Wat zijn de gevolgen bij het uit elkaar gaan? Wie blijft in de woning? Hoe worden de gemeenschappelijke goederen verdeeld? Moet de één een bijdrage leveren aan de verhuis- en herinrichtingskosten van de andere?
 • Zou in bepaalde omstandigheden gedurende een bepaalde tijd een alimentatieplicht moeten bestaan?
 • Hoe gaan geschillen tussen jullie worden beslist?

Hier zitten onderwerpen tussen waar je nu niet bij stil staat of stil wil staan… Je bent waarschijnlijk in een opperbeste stemming vanwege de aankoop van de nieuwe woning. Toch is het verstandig om op een rustig moment met elkaar van gedachte te wisselen hoe je zaken wilt regelen mochten jullie bijvoorbeeld ooit uit elkaar gaan. Helaas komt het vaker voor…. Daarom is het verstandig om daar nu afspraken over te maken. Je weet immers nooit hoe het leven verloopt. En natuurlijk ga je ervan uit dat het niet nodig is, toch!

Kijk voor meer informatie ook eens bij “wijzer in geld zaken” van de overheid: Checklist samenwonen en trouwen.

Wil je op de hoogte gehouden worden en tips & trucs ontvangen?