Een bouwdepot gebruiken bij je hypotheek. Wanneer je veel aan een huis moet verbouwen is het mogelijk om een bouwdepot te sluiten bij je hypotheek. Er zijn verschillende  soorten bouwdepots; een nieuwbouwdepot, verbouwingsdepot of verbouwingslening.

Nieuwbouwdepot

Dit depot is bedoeld om een nieuwbouwwoning van te bouwen. Het geld wordt op een geblokkeerde spaarrekening gestort, en wordt na jouw goedkeuring in delen overgemaakt naar de aannemer. Meestal is in de koop-/aanneemovereenkomst afgesproken hoeveel geld per bouwfase moet worden overgemaakt, maar andere varianten zijn ook mogelijk.

Renteaftrek nieuwbouwdepot

De eerste 2 jaar mag je de rente over het totaal geleende bedrag aftrekken. Het gaat dan wel om het saldo, dus het verschil tussen de rente die je betaald hebt over de lening, en de rente die je hebt ontvangen over het geld in het depot.

Na die 2 jaar is alleen nog de rente aftrekbaar over het daadwerkelijk bestede bedrag. Als je alles uit je depot hebt opgemaakt is er dus niks aan de hand. Als er nog een bedrag staat, bijvoorbeeld omdat de bouw vertraging heeft opgelopen, dan kun je de rente die je moet betalen over dat restbedrag niet aftrekken.

Dit blijft gelukkig niet zo: als je het geld uit het depot na 2 jaar alsnog gebruikt voor de eigen woning, dan is het besteed, en is de rente weer fiscaal aftrekbaar.

De termijn voor de 2 jaar gaat in op het moment dat de koop-/aanneemovereenkomst wordt getekend. Als je dan nog geen lening hebt afgesloten, gaat de termijn lopen vanaf het moment dat de lening wordt uitbetaald.

Verbouwingsdepot

Bij een verbouwingsdepot wordt het geld gestort op een geblokkeerde spaarrekening, en uitbetaald nadat jij de facturen hebt ingediend bij de bank. Je mag dit geld alleen gebruiken voor onderhoud of verbetering van je eigen woning.

Renteaftrek verbouwingsdepot

In tegenstelling tot een nieuwbouwdepot, mag je bij een verbouwingsdepot de eerste 6 maanden alle betaalde rente aftrekken. De rente die je hebt ontvangen op de spaarrekening hoef je dus niet op te geven. De kosten voor het onderhoud of de verbouwing zelf mag je niet aftrekken.

Duurt de verbouwing langer dan 6 maanden, en heb je nog geld in je depot staan? Dan moet je na de eerste 6 maanden alsnog de ontvangen rente opgeven. Het totaal aan rente wat je mag aftrekken wordt dan dus lager. Je mag dit doen tot max. 2 jaar na het afsluiten van de lening.

Na die 2 jaar geldt hetzelfde als bij een nieuwbouwdepot: alleen de rente over het bedrag wat je besteed hebt is aftrekbaar.  Maar ook: als je het bedrag in het depot na 2 jaar alsnog gebruikt voor de verbouwing, dan is het besteed en is de rente daarover wel weer aftrekbaar.

Verbouwingslening

Je kan er ook voor kiezen om het geld voor je lening niet in een te laten depot te storten, maar gewoon zelf op een spaarrekening te zetten. Je hoeft dan geen facturen in te dienen bij de bank.

Je mag de rente en financieringskosten volledig aftrekken in de eerste 6 maanden na het afsluiten van de lening.  De rente die je ontvangt hoef je in de eerste 6 maanden niet in mindering te brengen op de rente die je betaald. Je mag dus over de periode van 6 maanden de rente volledig aftrekken.

Na die 6 maanden wordt de lening een schuld in box 3. Wanneer je verbouwing langer duurt dan 6 maanden, en de lening wordt gebruikt voor onderhoud of verbouwing, is de rente over dat deel wel weer aftrekbaar.

Het kan zijn dat je gestart bent met een verbouwing en halverwege een lening hebt afgesloten. Wanneer je dit binnen 6 maanden na het begin van de verbouwing afsluit, zijn de rente over de kosten van deze lening aftrekbaar tot het bedrag dat je al hebt betaald.

Hoeveel kan ik lenen voor mijn bouwdepot

De Loan to Value (LTV) is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van je huis. In 2022 bedraagt het verstrekking percentage 100% van de waarde van het huis.

Of je de kosten, of een deel daarvan, kan meefinancieren in je hypotheek hangt er vanaf of je huis meer waard wordt door die verbouwing.  Als je het huis gaat kopen bepaal je hoeveel geld je nodig hebt voor de verbouwing. Vervolgens vertel je bij de taxatie aan de taxateur wat je wilt verbouwen. De taxateur zal in het taxatierapport de waarde voor en na de verbouwing opnemen. De bank zal vervolgens bepalen of hoeveel geld je kunt lenen voor je bouwdepot. Houd er rekening mee dat je niet alle waarde van je verbouwing terugziet in de waardevermeerdering van je huis

Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als je energiebesparende maatregelen wil financieren.
Hierbij kan je denken aan dakisolatie, zonnepanelen, energiezuinige kozijnen.  Je mag dan tot 106% (2022) van de waarde van je huis financieren. Het is ook mogelijk om subsidie te krijgen op de investering in het energiezuiniger maken van je huis.  Klik hier http://www.energiesubsidiewijzer.nl/ voor een overzicht van subsidies en leningen.

Naast een hogere verstrekking blijft een investering in energiebesparing tot maximaal € 9000,- buiten beschouwing. Bij een nul-op-de-meter woning, een huis dat evenveel of meer energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en huishouden, wordt €25.000,- buiten beschouwing gelaten. Je inkomen moet wel minimaal €33.000 bedragen.

Wil je op de hoogte gehouden worden en tips & trucs ontvangen?