Hulp van je ouders

Je ouders kunnen je goed helpen bij het kopen van je eerste huis. Dit kunnen je ouders op een aantal manieren doen, hieronder komen ze stuk voor stuk aan bod.

Schenken

De eenvoudigste manier van hulp krijgen is een schenking binnen de schenkingsvrijstelling. Je ouders mogen je jaarlijks belastingvrij geld schenken. Voor 2017 gelden de volgende vrijstellingen:

Hebt u in 2017 een schenking gekregen en wilt u weten of u daarover belasting moet betalen? Dat hangt af van wie u de schenking ontvangt en waarvoor u de schenking gebruikt.

Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2017
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?
Welke
voorwaarden
gelden er?
U bent een (pleeg)kind. € 5.320 beslist u zelf Lees de voorwaarden
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.* € 25.526 beslist u zelf Lees de voorwaarden
€ 53.176 een dure studie Lees de voorwaarden
€ 100.000 uw eigen woning Lees de voorwaarden
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. € 2.129 beslist u zelf Lees de voorwaarden
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.* € 100.000 uw eigen woning Lees de voorwaarden

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

U mag maar 1 keer in uw leven gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling

Voor de verhoogde vrijstellingen geldt dat u daar maar 1 keer in uw leven gebruik van mag maken. Ontvangt u bijvoorbeeld een bedrag en wilt u gebruikmaken van de eenmalige vrijstelling van € 25.526? Dan kunt u – als u een jaar later nog een bedrag van dezelfde schenker ontvangt – niet meer gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.526 óf voor € 53.176 óf voor € 100.000.

Van de algemene vrijstellingen van € 2.129 en € 5.320 mag u elk kalenderjaar gebruikmaken.

Tel schenkingen van ouders altijd bij elkaar op

Schenkingen van ouders zien wij als 1 schenking. Doen ouders afzonderlijk van elkaar een schenking? Dan moet u die dus bij elkaar optellen. Ook als de ouders zijn gescheiden.

Ook is het mogelijk om het eenmalige schenkingsbedrag te verhogen van € 25.449,00 naar € 53.016,00, hierbij is de voorwaarde dat het meerdere wordt besteed aan de eigen woning of studie. Hier hoeft geen belasting over betaald te worden.

Per 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer verhoogd naar € 100.000,-, hierbij is het niet noodzakelijk dat de schenker een ouder is. Dit kan ook een ander familielid of vriend zijn.

Lenen

Je ouders kunnen je ook geld lenen. Dit hoef je niet via de notaris te regelen dit kun je samen met je ouders op papier zetten, het wordt dan gewoon een onderhandse lening. Over deze lening moet je wel rente betalen, anders ziet de belastingdienst het als een schenking en valt het niet geïncasseerde deel aan rente buiten de schenkingsvrijstelling dan moet je daar gewoon belasting over betalen.

Voor leningen die vanaf 1 januari 2013 zijn aangegaan geldt de zogenaamde renseigneringsverplichting. Dit betekent dat er bij de belastingdienst melding gemaakt moet worden van een hypothecaire geldlening die is afgesloten en welk aflossingsschema je hebt afgesproken met de geldgevers, in dit geval je ouders.

Voor de rente die je aan je ouders betaalt gelden dezelfde regels als de rente die je aan de bank betaalt, die is dus fiscaal aftrekbaar. Het geld dat je ouders jou hebben geleend ziet de belastingdienst als een vordering van je ouders op jou. Bij de belastingaangifte moeten je ouders dit in box 3 opgeven. Is het bedrag groter dan de waardevrijstelling van € 25.000,00 (in 2017) dan moeten je ouders hier vermogensrendementsheffing over betalen. Hoeveel rente je moet betalen aan je ouders kunnen jullie zelf overeenkomen.

Het kasrondje: Lenen en Schenken

De beste manier waarop je ouders jou kunnen helpen is het kasrondje. Hierbij leen je geld van je ouders en hier betaal je rente over. Achteraf schenken je ouders jou het bedrag weer terug. Jij kunt de rente die je betaalt aftrekken en je hoeft geen belasting te betalen over de schenking als deze lager is dan de schenkingsvrijstelling.

Omdat je de rente die je betaalt later weer geschonken krijgt kun je met je ouders een hogere rente afspreken dan je bij de bank betaalt. Door de hogere rente heb je meer voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Let wel op dat de betaling van de rente en de schenking losse handelingen zijn, als je het direct zou verrekenen ziet de belastingdienst de rente als schenking en kun je het niet meer aftrekken. De lening die de ouders hebben afgegeven is weer een vordering die zij in box 3 moeten opgeven. Voor meer en exactere informatie over dit zogenaamde kasrondje kun je het beste contact opnemen met de plaatselijke notaris.

Overwaarde op de woning van je ouders

Hebben je ouders niet zoveel geld vrij te besteden maar hebben ze wel overwaarde op hun woning, dan kunnen ze voor deze overwaarde een hypotheek afsluiten. Het bedrag dat ze van de bank lenen kunnen ze vervolgens gebruiken om weer aan jou te lenen. De rente die zij aan de bank betalen is lager dan de rente die jullie afspreken. De extra kosten van je ouders worden gedekt door een deel van de rente die jij betaalt, het andere deel van de rente die jij aan je ouders betaalt krijg je terug in de vorm van een schenking en door de hoge rente heb je veel voordeel bij de hypotheekrenteaftrek.

Omdat je voor de bank een deel eigen geld mee neemt kun je een lagere rente bij de bank bedingen.

Borg staan / Garant staan

Ouders kunnen borg staan voor je bij de hypotheekverstrekker. Hierdoor loopt de geldverstrekker minder risico en kun je net wat meer lenen dan als je ouders niet borg zouden staan. Een aantal hypotheekverstrekkers speelt hier op in met speciale producten: De Rabobank met de generatiehypotheek en Obvion met de startersbox.

Je ouders moeten zich wel realiseren dat de bank bij hen aanklopt als jij de verplichtingen niet meer kunt nakomen. De fiscus ziet eventuele betalingen van de ouders als een gift en heft daarover boven de vrijstelling belasting. Borg staan kan ook nadelig uitpakken voor je ouders als zij zelf duurder willen gaan wonen. Het bedrag waarvoor ze borg staan, kunnen ze zelf niet meer lenen.

Meer lezen

Wil je op de hoogte gehouden worden en tips & trucs ontvangen?