De Wet Onroerende Zaken is een wet uit 1994 die de waardering van alle onroerende zaken (waaronder huizen ook vallen) regelt ten behoeve van belastingheffing. De WOZ-waarde van de woning wordt nu jaarlijks vastgesteld. De waarde die gebruikt wordt voor de belastingheffing ligt een jaar voor het jaar waarover belasting wordt betaald.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor drie belastingen:

  1. Door de gemeente voor de onroerende-zaakbelasting
  2. Door de belastingdienst voor het bepalen van de eigenwoningforfait
  3. Door het waterschap voor de watersysteemheffing

Meer lezen

Tekst van de wet WOZ

Wil je op de hoogte gehouden worden en tips & trucs ontvangen?