Het kadaster omschrijft zijn activiteiten als: “Wij registreren vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt rechtszekerheid: wat is van wie en waar liggen de grenzen”.

Het kadaster voert een aantal wettelijke taken uit. Dit houdt voor de woningmarkt in dat zij alle transacties registeren bij het kopen en verkopen van huizen.

Je bent als koper wettelijk verplicht om bij het kopen van een registergoed, je huis, de bijbehorende notariële aktes in het kadastraal systeem bij te schrijven. Dit heeft bij het kopen van een huis betrekking op de overdrachtsakten en de hypotheekakten.

Als koper kun je via het kadaster ook te weten komen voor hoeveel het huis dat je op het oog hebt de vorige keer is verkocht, belangrijk bij het bepalen van de waarde van het huis.

Meer lezen

naar de website van het kadaster

Wil je op de hoogte gehouden worden en tips & trucs ontvangen?